Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Cookiebeleid

Deze site gebruikt ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. Die informatie doet jouw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Privacy

SVK Meetjesland vzw is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring. SVK Meetjesland vzw heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die SVK Meetjesland vzw adviseert over de verwerking van persoonsgegevens.

Toegankelijkheid

SVK Meetjesland streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website.

Woonactor Migratietraject

Wonen in Vlaanderen werkt aan het centraal inschrijvingsregister (CIR) voor kandidaat-huurders van sociale huurwoningen. Uw lokale kandidatenregisters moeten we migreren naar het CIR. Omdat deze registers persoonsgegevens bevatten, moet u met ons een protocol afsluiten.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de SVK Meetjesland vzw in het kader van de bestrijding van domiciliefraude