Welkom op de website van SVK Meetjesland!

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw huurt woningen en verhuurt deze aan personen en gezinnen die zijn ingeschreven op de wachtlijst van het SVK.
Heeft u interesse om uw woning te verhuren aan het SVK?
Bent u op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning?
Bekijk dan zeker deze website en/of neem vrijblijvend contact op.

 

Aangepaste SVK dienstverlening omwille van COVID-19

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
blijven veiligheidsmaatregelen van kracht in welzijnssite de Meerling. 
SVK Meetjesland werkt enkel op afspraak.

Bij elk persoonlijk contact met een SVK-medewerker zijn beschermings- en voorzorgsmaatregelen van toepassing (vb. 1,5 meter afstand bewaren, maximaal 1 bezoeker per 10m²,...).  De medewerker zal u hierover informeren bij het maken van een afspraak of bij aanvang van het contact. 

Contactgegevens

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw

Site De Meerling
Moeie 16a - 9900 Eeklo
Tel.: 09/376.71.01
Fax: 09/376.71.03
Mail: info@svkmeetjesland.be

Ligging

Aangepaste dienstverlening 

Corona icoon

Nieuws

Vacature administratief en onthaalmedewerker

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven voorzorgsmaatregelen van toepassing in welzijnssite de Meerling.  Er wordt enkel op afspraak gewerkt en ook deze worden tot een minimum beperkt.

De SVK Pro-procedure 2020 (aanbestedingsprocedure voor nieuwbouwprojecten) is lopende.  In het najaar van 2021 wordt normaliter een nieuwe oproep gelanceerd.

 

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation