Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Het centraal inschrijvingsregister (CIR)

SVK Meetjesland zal lokale kandidatenregisters migreren naar het CIR.  Omdat deze registers persoonsgegevens bevatten, heeft het SVK een protocol afgesloten met Wonen in Vlaanderen.

 

Waarom een protocol?

 

Bij de inschrijving en actualisering van een kandidaat-huurder worden de inschrijvingsvoorwaarden getoetst. Dit gebeurt met authentieke bronnen via webdiensten. Het CIR zal via API’s (Application Programming Interface – gegevensuitwisseling tussen systemen) gegevens beschikbaar stellen aan u. Zo kunt u een huurwoning toewijzen, op basis van de voorkeuren van de burger en de rangschikking van de kandidaat-huurders.

Daarom vraagt Wonen in Vlaanderen in het protocol om bijstand te verlenen bij het verzamelen van relevante en noodzakelijke persoonsgegevens van de huidige kandidaat-huurders op uw wachtlijsten. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de datamigratie naar het CIR.

 

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens 

Een uitgebreide uiteenzetting van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens kan u terugvinden via volgende link:

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens