Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Huurbegeleiding

 

Als huurder kan je vanaf de eerste dag van de huur met allerlei vragen terecht bij de huurbegeleider. Je huurbegeleider is je eerste aanspreekpunt. Je kan de huurbegeleider contacteren via telefoon of persoonlijk ontmoeten tijdens huisbezoeken en zitdagen.

 

De huurbegeleider streeft ernaar om samen met jou oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Op die manier werken we samen aan een stabiele woonsituatie.

 

De huurbegeleider kan je bijvoorbeeld verder helpen met volgende zaken: 

 

-  advies, informatie en begeleiding bij het regelen van zaken zoals het huurcontract, de huurwaarborg, de huursubsidie, de huurpremie, doorstroom naar sociale huisvesting,...

- de huurbegeleider zorgt er in samenspraak met jou voor dat de huurverplichtingen nagekomen worden zoals het onderhoud van de woning, de betaling van de huurgelden,...

-  de huurbegeleider staat in voor huurderparticipatie via het organiseren van huurdersoverleg

-  de huurbegeleider neemt initiatieven om je woon- en leefomstandigheden te verbeteren zodat zelfstandig thuis wonen beter verloopt