Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Historiek   

Van opstart tot nu

De sociale verhuurkantoren zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij hun recht op wonen kunnen realiseren.  De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.

Het sociaal verhuurkantoor in het Meetjesland werd in 1994 opgericht in de schoot van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw, het huidige SOM.  Er werd toenadering gezocht tot de openbare besturen uit het Meetjesland, het CAW en de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in het Meetjesland. Deze netwerkvorming leidde tot de ondertekening van het samenwerkingsprotocol in 1996 door 8 OCMW-besturen, 6 gemeentebesturen, het CAW afdeling Eeklo en Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw.  In 1999 werd de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland opgericht.  De Algemene Vergadering bestaat in de huidige samenstelling uit vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Aalter, Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke, van de OCMW-besturen van Eeklo, Maldegem en Zelzate en 1  van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.  Uit deze algemene vergadering is een bestuursorgaan verkozen.  

Vanaf 1999 werd de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland gesubsidieerd door het Vlaams Gewest in het kader van het erkennings- en subsidiebesluit van de sociale verhuurkantoren.  Ook de aangesloten besturen betalen een financiële bijdrage en het provinciebestuur voorziet een financiering volgens woninggroei.

 

Netwerk

Het SVK is een actieve partner in een lokaal woonbeleid en bouwt goede contacten uit met overheidsdiensten, welzijnsdiensten en diensten voor nutsvoorzieningen.  Goede contacten dragen bij tot een succesvol verloop van de huurovereenkomst.

SVK Meetjesland neemt deel aan het gemeentelijk woonoverleg in het werkingsgebied en heeft een intensieve samenwerking met de OCMW's van de aangesloten gemeentes en vele andere welzijnsorganisaties.

Een sociaal verhuurkantoor vind je niet alleen in het Meetjesland terug.  In Vlaanderen zijn er ongeveer 50 SVK's actief.  Deze erkende organisaties beheren samen meer dan 10000 woningen.  

Het agentschap Wonen in Vlaanderen ondersteunt de SVK's.