Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Algemeen

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw huurt woningen op de private huurmarkt en onderverhuurt deze, na eventuele opfrissingswerken, aan woonbehoeftigen die zijn ingeschreven op de wachtlijst.

SVK Meetjesland sluit huurcontracten af met de eigenaar voor een periode van 9 jaar of langer en verhuurt de woningen in beheer aan personen die het meest dringend op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatieve woning.

Daarenboven voorziet het SVK in huurbegeleiding aan de onderhuurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder.

Dit gebeurt onder de vorm van huisbezoeken, bewonersvergaderingen, administratieve ondersteuning, beantwoorden van vragen en/of opmerkingen. 
De SVK-huurders kunnen beroep doen op het SVK voor alles wat met hun woonsituatie te maken heeft.