Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Aangepaste dienstverlening

Dienstverlening voor kandidaat-huurders: 

 • Telefonisch op het nummer 09/376 71 01 (de dossieropvolger zal niet elke werkdag  aanwezig zijn, aangezien er nog gedeeltelijk van thuis uit wordt gewerkt)
 • Via mail: info@svkmeetjesland.be of rechtstreeks met de dossierbeheerders:
 • Je vindt het inschrijvingsformulier terug op onze website https://www.svkmeetjesland.be/Kandidaat-huurder/Inschrijvingsformulier
 • Kandidaten kunnen inschrijvingsdocumenten en/of attesten opsturen of in de brievenbus droppen, de brievenbus staat aan straat (dus niet aan de ingang van het gebouw).
 • Wens je een afspraak om je in te schrijven op de wachtlijst, geef dan je rijksregisternummer door bij het maken van de afspraak. 
  Let wel, de sociale huisvestingsector bevindt zich in code rood, waardoor er enkel afspraken kunnen worden gemaakt op kantoor als er geen andere mogelijkheden zijn om in te schrijven.
 • De plaats op de wachtlijst wordt enkel telefonisch of schriftelijk gecommuniceerd.


Huurbegeleiding:

 • Telefonisch op het nummer 09/376 71 01
 • Via mail: info@svkmeetjesland.be
 • Huurders kunnen hun huurbegeleider rechtstreeks contacteren via het gsm-nummer of mail.
 • Huisbezoeken zijn mogelijk in dringende situaties en mits het naleven van de veiligheidsmaatregelen.  We vragen om de ramen te openen en een mondmasker te dragen tijdens het huisbezoek.  Er gaan geen huisbezoeken door bij zieke huurders.


 Eigenaarscontacten:


Bij elk persoonlijk contact met een SVK-medewerker zijn beschermings- en voorzorgsmaatregelen van toepassing.  De medewerker zal u hierover informeren bij het maken van een afspraak of bij aanvang van het contact. 

1. Enkel dringende huisbezoeken kunnen doorgaan!
2. Bij bezoek draag zowel jij als de SVK-medewerker een neus-mondmasker en wordt er 1.5m afstand bewaard.
3. Als je documenten moet ondertekenen gebruik je jouw eigen balpen.
4. De ruimten worden voldoende verlucht voor en tijdens het huisbezoek. Indien mogelijk, wordt er buiten afgesproken (vb. in de tuin).
5. Er zijn enkel gezinsleden aanwezig tijdens een huisbezoek. Als er andere personen aanwezig zijn, kan het huisbezoek niet doorgaan.
6. Huisbezoeken worden voorafgaandelijk geannuleerd als iemand ziek is of als er een vermoeden van besmetting is.
7. Dezelfde regels gelden voor het uitvoeren van herstellingen in huis.