Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Vacature

SVK Meetjesland heeft een openstaande vacature voor de functie van huurbegeleider.

 

Functieomschrijving

Het begeleiden van de SVK-huurders in verband met hun rechten en plichten als huurder met het oog op het verbeteren van hun woon- en leefomstandigheden.

Profiel

- je beschikt over goede schrifteljke en mondelinge communicatievaardigheden,

- je kan zelfstandig werken

- je werkt klantgeoriënteerd

- je beschikt over een rijbewijs (om zich tijdens de diensturen te verplaatsen voor o.a. huisbezoeken)

- je bent beschikbaar vanaf midden oktober

Jobgerelateerde competenties

- De situatie en de behoeften van de persoon analyseren

- Vragen naar huurwoningen opvolgen (toekenning, huisvesting van gezinnen, ...) en acties ondernemen voor de huurders (informatievergaderingen, ...)

- Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten

- De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
- De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...

- Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen

Persoonsgebonden competenties

- Plannen en organiseren

- Communiceren

- Verantwoordelijkheid

- Resultaatgerichtheid

- Zelfstandigheid

- Samenwerken

- Flexibiliteit

- Klantgerichtheid

Aanbod

- vervangingsovereenkomst nav zwangerschapsverlof collega

- voltijdse arbeidsovereenkomst van 40u/week, met 1 dag inhaalrust per maand

- verloning volgens PC 319.01, barema A1

 

Plaats tewerkstelling

Gentsesteenweg 46 9900 EEKLO

 

Bijlage: vacature huurbegeleider vervanging 2022.pdf

 

Sluitingsdagen zomervakantie

Sluitingsdagen zomervakantie:

21/07/2022 (nationale feestdag)

22/07/2022

29/07/2022

 

Naar 1 woonmaatschappij

Je las er misschien al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent dit voor jou?

 

 

De woonmaatschappij: 1 maatschappij voor sociaal wonen per werkingsgebied

Naar 1 woonmaatschappij

Je las er misschien al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent dit voor jou?

 

De woonmaatschappij: 1 maatschappij voor sociaal wonen per werkingsgebied

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in elke stad of gemeente nog één speler voor sociaal wonen mag zijn. Dit is de woonmaatschappij. Het is wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over meerdere gemeentes loopt. Dit is het werkingsgebied van de woonmaatschappij.

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) die binnen hetzelfde werkingsgebied liggen, zullen tegen 1 januari 2023 samengaan. 

Door te werken met één woonmaatschappij per gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren voor de sociale huurders, de woonorganisaties en de steden en gemeenten.

De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. Daardoor moet een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor alle kandidaten en sociale huurders in dezelfde stad bij vragen, problemen …

 

Wat betekent dit voor jou als sociale huurder?

We willen je geruststellen dat de woonmaatschappij geen invloed zal hebben op jouw woonsituatie: Jij kan als sociale huurder gewoon in je sociale woning blijven wonen. Dit zal niet veranderen. Ook niet als de woonmaatschappij er is.

Je hoeft je hierover dus geen zorgen te maken.

 

Intentieverklaring en persmoment

De besturen van de drie woonactoren hebben op 18 en 19 mei 2022 de intentieverklaringen goedgekeurd.  Op 04 juni 2022 werd dit tijdens een persmoment in de kijker gezet. Alle burgemeesters van het Meetjesland werden hiervoor uitgenodigd. De perstekst kan u terug vinden via deze link.

 

SVK Pro 2021

Bent u een projectontwikkelaar, bouwfirma of investeerder en wilt u woningen bouwen om te verhuren aan een professionele partner? Dan kunt u nu deelnemen aan de nieuwe publiek-private samenwerking SVK Pro.
Meer info over SVK Pro bij nieuwbouw.

 

 

Corona

Aangepaste SVK dienstverlening omwille van COVID-19

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
blijven veiligheidsmaatregelen van kracht in welzijnssite de Meerling. 


SVK Meetjesland werkt enkel op afspraak.

 

Bij elk persoonlijk contact met een SVK-medewerker zijn beschermings- en voorzorgsmaatregelen van toepassing (vb. 1,5 meter afstand bewaren, maximaal 1 bezoeker per 10m²,...).  De medewerker zal u hierover informeren bij het maken van een afspraak of bij aanvang van het contact. 

 

 

Sociale Media

Voor de laatste nieuwtjes en om het reilen zeilen binnen SVK Meetjesland mee te volgen, bezoek onze Facebookpagina.