Mag ik mij bij het SVK en bij een sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven?

Ja!  Het SVK raadt iedereen aan om zich ook in te schrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Hier gelden dezelfde inschrijvingsvoorwaarden, maar de toewijzing gebeurt anders. De woonplaats van de kandidaat huurder en de datum van inschrijving zijn doorslaggevend om je plaats op de wachtlijst te bepalen.

Een sociale huisvestingsmaatschappij in je buurt 

Waarom ben ik geschrapt van de wachtlijst?

Meerdere situaties kunnen tot een schrapping leiden.  
Allereerst verwacht het SVK dat de kandidaat-huurders reageren op brieven.  Wanneer geen antwoord wordt gegeven op de brief voor een actualisatie, evenmin op de herinneringsbrief, dan word je geschrapt.  Ook wanneer je niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan je worden geschrapt van de wachtlijst.  Als je 2 keer niet reageert op een aangeboden woning of 2 keer weigert, dan wordt je mogelijks ook geschrapt.  Je kan je dossier steeds laten schrappen op eigen vraag. Na een schrapping, kan je steeds opnieuw worden ingeschreven op de wachtlijst.  Wel moeten alle documenten opnieuw worden binnengebracht.  

Mijn situatie is gewijzigd, moet ik dit doorgeven aan het SVK?

Een verandering in je situatie moet steeds en zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het SVK. Doordat een sociaal verhuurkantoor werkt met en puntensysteem, kan een verandering immers leiden tot een andere plaats op de wachtlijst. Het SVK vraagt speciale aandacht voor het doorgeven van adreswijzigingen, want enkel op die manier blijf je onze briefwisseling ontvangen en vermijd je een schrapping.

Hoelang is de wachttijd voordat ik een woning krijg toegewezen?

Hier kan het SVK geen antwoord op bieden. De wachttijd is afhankelijk van de panden die vrijkomen en je plaats op de wachtlijst. Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk om een concrete wachttijd mee te delen. Wanneer je bij de eerste 25 kandidaten staat, zal je worden gecontacteerd wanneer er een pand volgens jouw woonwensen vrij komt.

Ik heb geen belastingbrief, wat moet ik doen?

Een belastingbrief kan je steeds aanvragen aan de belastingdienst. Het filiaal van de gemeente waar je tijdens het referentiejaar (3 jaar geleden) woonde is daarvoor verantwoordelijk. Wanneer je geen inkomen en dus ook geen belastingbrief hebt voor dat jaar, vraag je een attest die het ontbreken van je inkomen aangeeft. Wanneer je minderjarig was of je verbleef in het buitenland zal je geen belastingbrief hebben ontvangen. De eerstvolgende belastingbrief in je bezit volstaat.

Zijn de huurprijzen van de SVK-woningen betaalbaar voor mij?

Het sociaal verhuurkantoor huurt de woningen bij eigenaars en betaalt maandelijks de huur aan de eigenaar.  Als huurder betaal je je huur aan het SVK.  De huurprijs wordt niet aangepast aan je inkomen.  Het SVK onderhandelt met de eigenaar om de woning te verhuren aan een huurprijs die lager is dan de marktprijs.  Daarenboven bekijkt de huurbegeleider voor elke nieuwe SVK-huurder als je in aanmerking komt voor een Vlaamse huursubsidie en installatiepremie.  De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs, de installatiepremie is een éénmalig bedrag dat gelijkstaat aan 3x het bedrag van de huursubsidie.  Door deze financiële tussenkomst, wordt de te betalen huurprijs draaglijker (vb. huurprijs = 425€, huursubsidie = 120€ --> maandelijks betaal je zelf 305€ huur).

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation