Toewijzing

Toewijzing van een studio, appartement of huis

Als SVK Meetjesland een nieuw pand inhuurt, of er komt een pand leeg te staan, dan kan het SVK dit verhuren aan een kandidaat die ingeschreven is op de wachtlijst. Afhankelijk van het aantal slaapkamers, de woonwensen en gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder, wordt er gekeken wie er in aanmerking komt voor het vrijgekomen pand (bijvoorbeeld: een huis met 1 slaapkamer kan niet toegewezen worden aan een gezin of iemand die enkel in Eeklo wenst te wonen zal geen brief krijgen over een pand dat in Aalter is vrijgekomen).

SVK Meetjesland kiest ervoor om de 1ste 25 kandidaten voor het vrijgekomen pand aan te schrijven met de vraag om hun dossier in orde te brengen. Dit betekent dat je enkele documenten moeten bezorgen. Indien je niet reageert, kan je ook niet in aanmerking komen voor de toewijzing. Het is dus belangrijk dat je de gevraagde documenten tijdig bezorgt.

Nadat alle reacties verwerkt zijn, zal er gekeken worden welke dossiers in orde zijn en wie het hoogst op de wachtlijst staat. Die persoon mag de woning gaan bezichtigen. Bij een weigering zal er contact opgenomen worden met de volgende kandidaat.

Twee maal een pand weigeren dat je wordt aangeboden, zorgt voor het toekennen van 3 minpunten gedurende 1 jaar. Hierdoor kom je lager op de wachtlijst te staan. 

Twee maal niet reageren op een schrijven inzake een mogelijke toewijzing, en boven de persoon staan die de woning krijgt toegewezen, zorgt voor een schrapping van de wachtlijst.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation