Inschrijvingsvoorwaarden

Om zich te kunnen inschrijven op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

- Je bent meerderjarig.
   Indien je minderjarig bent, sta je onder het statuut van begeleid zelfstandig wonen.

- Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar gelegen ligt onder de volgende grenzen:

  • Alleenstaande: 24.852 euro
  • Alleenstaande gehandicapte: 26.934 euro
  • Gezin: 37.276 euro verhoogd met 2084 euro per persoon ten laste

- Je beschikt niet over een woning of perceel in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig vruchtgebruik.

- Je bent de Nederlandse taal machtig of bent bereid deze te leren.

- Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW


 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation