Huren bij een sociaal verhuurkantoor

U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kan u misschien een woning huren van het sociaal verhuurkantoor (SVK). 

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden, om u bij het SVK te kunnen inschrijven.

SVK Meetjesland is actief in verschillende gemeentes in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen.  In volgende gemeentes (groen ingekleurd) heeft het SVK woningen in beheer waarvoor u zich kan inschrijven: 

 

Woonnood

Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: hoe dringender je op zoek bent naar een woning, hoe hoger je plaats op de wachtlijst.

 

Een kwaliteitsvolle woning

Het SVK geeft u een goede woning. De woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Het SVK heeft minder woningen dan een sociale huisvestingsmaatschappij. Een SVK bouwt zelf geen woningen, maar huurt van private eigenaars. Het gaat daarom alleen om individuele woningen of appartementsblokjes, geen grote complexen. 

 

Nieuwe wetgeving Sociale Huur!

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning wil huren.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

▪ Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren
Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze voorwaarden enkel voor:
1. de toekomstige referentiehuurder
2. de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen

▪ Regels rond inkomen
Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de personen hierboven. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

▪ Regels rond eigendom
Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation