Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Een formule met stevige voordelen en een mooie dienstverlening

  • Het sociaal verhuurkantoor huurt van de eigenaar en is verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.  Hierdoor is een stipte betaling van de huur gegarandeerd gedurende de 9-jarige duur van het huurcontract (ook bij leegstand of wanbetaling van de onderhuurder aan het SVK).  Het SVK zorgt ook voor een goed onderhouden woning bij het einde van het huurcontract. 
  • SVK Meetjesland neemt de administratieve beslommeringen op zich: vinden van een huurder, opmaak van het huurcontract, opmaak van de plaatsbeschrijving, registratie, overname van gas, elektriciteit en water, afsluiten brandverzekering huurdersaansprakelijkheid,…
  • Het SVK biedt de huurders een huurbegeleiding aan, waarbij zij bijgestaan worden in hun rechten én plichten als huurder door middel van regelmatige huisbezoeken en administratieve ondersteuning. 
  • SVK Meetjesland heeft een eigen klusjesploeg in dienst die herstellingen en opfriswerken kan uitvoeren, waarbij nauwgezet de huurwetgeving wordt gevolgd.

 

Als er in de woning grote renovatiewerken of aanpassingen dienen te gebeuren, kan de eigenaar voorafgaandelijk aan de verhuring, de woning renoveren, verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.  SVK Meetjesland kan worden aangesproken om u hierin te ondersteunen, door bijvoorbeeld het doorgeven van contactgegevens van aannemers, verlenen van advies,…

Bovendien kan u, wanneer u een woning na renovatie verhuurt via het sociaal verhuurkantoor, beroep doen op een aantal bijkomende premies, waarbij wij u graag helpen bij het vervolledigen van het aanvraagdossier en het indienen van de premieaanvragen.

Kortom, u werkt samen met een professionele partner, waarbij u als eigenaar de voordelen en zekerheden, vervat in de woninghuurwet, behoudt.