Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen werd in 2021 uitgebreid tot het gehele Belgische grondgebied.

Een bouwheer die op eenzelfde kadastraal perceel een gebouw sloopt en een woning bouwt om er zelf in te gaan wonen, of om te verhuren aan een SVK, kan onder voorwaarden slopen en bouwen aan 6% btw.

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om heropgebouwde woningen die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².

Het heropgebouwde gebouw dient, na de uitvoering van de werken, door de bouwheer minimum 15 jaar verhuurd te worden aan een sociaal verhuurkantoor als woning. Ook als koper (natuurlijke en rechtspersonen) van de heropgebouwde woning(en) kan u van het voordelig btw-tarief genieten waneer verhuurd wordt aan of via een sociaal verhuurkantoor.

De mogelijkheid om van het verlaagde tarief te genieten is beperkt in de tijd. Het verlaagde tarief kan alleen worden toegepast op die handelingen waarvoor de verschuldigde belasting opeisbaar is geworden in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

De bouwheer dient aan een aantal administratieve verplichtingen te voldoen (daaronder tellen we ook de verplichtingen waartoe de bouwheer de dienstverrichters zal moeten aanzetten ze te vervullen).

Alle info en verdere voorwaarden, alsook de praktische aanvraagmodaliteiten kan u terugvinden op de website van FOD Financiën. Bekijk daarbij zeker de veelgestelde vragen over deze nieuwe maatregel.

 

Voor de nieuw heropgebouwde woningen handteert SVK Meetjesland de richthuurprijzen en verwachtingen voor nieuwbouw.