Meetjeslandse Bouwmaatschappij

SVK Pro

 

Nieuwe oproep SVK Pro voor private initiatiefnemers gelanceerd

Bent u een projectontwikkelaar, bouwfirma of investeerder en wilt u woningen bouwen om te verhuren aan een professionele partner? Dan kunt u nu deelnemen aan de nieuwe publiek-private samenwerking SVK Pro.  Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Met SVK Meetjesland nemen wij deel aan deze nieuwe oproep. Wij zoeken een partner om sociale woningen in de gemeentes Assenede, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke te bouwen en aan ons sociaal verhuurkantoor (SVK) te verhuren.

 

Waarom is SVK Pro interessant voor u?

  • Gewaarborgd rendement

U heeft al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan SVK [vul in: naam], bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan ons SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).

  • Verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar aan ons verhuurt, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in de plaats van 21%).

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s.

  • Algemene voordelen van sociaal verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garanderen we u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing, … U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.

 

Geïnteresseerd?

Dien ten laatste op 1 februari 2022 de nodige documenten in via e-Procurement. Welke documenten dit zijn, vindt u op de website van de VMSW. U vindt het volledige bestek ook op e-Procurement.

Heeft u graag nog een extra woordje uitleg? Schrijf u dan zeker in voor de infosessies die VMSW organiseert op 2 en 7 december 2021 via deze infosessie-inschrijvingslink.

Met vragen kunt u terecht bij svkpro@vmsw.be.
 

Hoe verloopt SVK Pro?

 
De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. Zij bezorgden hiervoor een lastgeving en een ingevulde indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven zij aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …

De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigen we geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s. 

Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK kan met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op de concrete wensen. In deze fase kan eventueel nog een afwijking van de behoeftebepaling die het SVK eerder aan de VMSW bezorgde. 

Op basis van objectieve criteria stelt het SVK een rangschikking op van de onderhandelde voorstellen. Ten slotte kan er met de geselecteerde initiatiefnemer(s) een overeenkomst gesloten worden.


Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kan u terecht bij SVK Meetjesland (Delphine Dauwens en Ilse Baert) of bij svkpro@vmsw.be.