Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Vermindering onroerende voorheffing

 

Voor een aantal verminderingen op de onroerende voorheffing komen zowel eigenaars als huurders in aanmerking.

 • Vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen
  • Voor eigenaars en huurders
  • Minstens 2 gezinsbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd op 1 januari
 • Vermindering voor personen met een handicap
  • Voor eigenaars en huurders
  • Persoon met handicap (minstens 66% of 9 punten) gedomicilieerd op 1 januari
 • Vermindering voor oorlogsslachtoffers
  • Voor eigenaars en huurders
  • Voor slachtoffer uit bepaalde oorlogssituaties

 

Belangrijke informatie voor eigenaars

Indien de huurder van het pand dat u verhuurt aan SVK Meetjesland recht heeft op een vermindering onroerende voorheffing, dan wordt dit bedrag vermeld op uw aanslagbiljet onroerende voorheffing. Dit houdt in dat SVK Meetjesland dit bedrag aan u zal factureren om dit vervolgens door te storten naar de huurder. Dit houdt echter niet in dat u hier financieel verlies aan zult lijden. In het geval de huurder geen recht zou hebben op dit voordeel zou ditzelfde bedrag immers als belasting geïnd worden door de Vlaamse belastingdienst.

 

Meer gedetailleerde informatie over de vermindering onroerende voorheffing kan u terug vinden op de website van de Vlaamse regering.