Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Verminderd tarief van de onroerende voorheffing voor sociale huisvesting

Woningen die als sociale woningen verhuurd worden, worden aan een verlaagd tarief belast in de onroerende voorheffing. Ook woningen die via een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden, genieten van een lager tarief.

Voorwaarden

De verlaagde tarieven zijn enkel bedoeld voor woningen die als sociale woning of via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden.

Als u als privé-eigenaar zelf een sociale woning betrekt, kan u niet genieten van de verlaagde tarieven.

 

Tarief

Het verlaagd tarief voor sociale verhuur bedraagt:

Vanaf aanslagjaar 2018

2,54 %

Tot en met aanslagjaar 2017

1,6 %

Voor de woningen die door een erkend sociaal verhuurkantoor worden gehuurd om doorverhuurd te worden, is vanaf aanslagjaar 2019 een tarief van 2,4 % van toepassing.

 

Procedure

In sommige gevallen kan het verlaagd tarief automatisch worden toegekend. In andere gevallen na aanvraag.

Het verlaagd tarief wordt automatisch toegekend als de woning als sociale woning verhuurd wordt en als ze toebehoort aan één van volgende instanties:

- een gemeente.

- een OCMW of een door het OCMW opgerichte vereniging waarvan enkel OCMW’s deel uitmaken.

- de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.

- het Vlaams Woningfonds.

- een erkend sociaal verhuurkantoor.


Toekenning van het verlaagd tarief na melding

Het verlaagd tarief wordt na melding toegekend als de woning toebehoort:

- aan privé-personen, maar door een erkend sociaal verhuurkantoor gehuurd wordt om door te verhuren.

 - aan rechtspersonen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en als de woning gebruikt wordt voor       wooninfrastructuur voor personen met een handicap.

De melding moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar gebeuren. Alleen bij een tijdige melding kan het verlaagd tarief voor dat jaar toegekend worden.
De  erkende sociale verhuurkantoren die een woning huren van een particulier, doen deze melding zelf via de optie 'Sociaal Verhuurkantoor' van het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst.