Meetjeslandse Bouwmaatschappij

Wil je een woning huren, hou dan rekening met volgende zaken:

  • Als nieuwe huurder betaal je een huurwaarborg voor je woning.
  • Je staat open voor de huurbegeleiding.  
  • Je betaalt de huur maandelijks stipt (dit wil zeggen voor de 10de van de lopende maand op rekeningnummer BE 15 8901 7412 4630 van het SVK).
  • Je onderhoudt de woning goed. 
  • Je veroorzaakt geen overlast (vb. geluidshinder).
  • Je meldt tijdig technische problemen in de woning aan het SVK.
  • Je respecteert het intern huurreglement.
  • Je komt afspraken na of annuleert tijdig (liefst minstens 1 werkdag op voorhand en telefonisch).  
  • Als je verhuist, stel je het SVK hiervan tijdig op de hoogte.  Je dient de huurovereenkomst op te zeggen, pas dan gaat de opzegtermijn van 3 maanden van start.