Het SVK biedt:

  • Een betaalbare woning die voldoet aan de kwaliteitsnormen.
  • Een huurcontract van 9 jaar met het oog op langdurige woonzekerheid.
  • Huurbegeleiding, waarbij de huurder geïnformeerd wordt over zijn/haar rechten en plichten als huurder.
  • Hulp van het SVK-klusjesteam bij het opvolgen en herstellen van problemen in je woning.
  • Een voordelige brandverzekering.
  • De huurmap, een handige opbergmap om allerhande papieren over je huurwoning in te bewaren.
  • Bij aanvang van het huurcontract het intern huurreglement

Daarenboven doet het SVK, voor de huurders die ervoor in aanmerking komen, volgende aanvragen:

Vlaamse huursubsidie en installatiepremie 

Zo wordt de te betalen huurprijs draaglijker.

Meer over de huursubsidie

De huurpremie

Wanneer je 4 jaar of langer bent ingeschreven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. 

Meer over de huurpremie

Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders 

Huurders die twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing

Meer over deze vermindering van de onroerende voorheffing

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation