Het SVK biedt:

  • Een betaalbare woning die voldoet aan de kwaliteitsnormen.
  • Een huurcontract van 9 jaar met het oog op langdurige woonzekerheid.
  • Bij de ondertekening van de huurovereenkomst, vanaf 2020, een schriftelijke toelichting bij de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de verhouding tussen de onderhuurder en het sociaal verhuurkantoor.
  • Huurbegeleiding, waarbij de huurder geïnformeerd en ondersteund wordt over zijn/haar rechten en plichten als huurder.
  • Hulp van het SVK-klusjesteam bij het opvolgen en herstellen van problemen in je woning.
  • Een voordelige brandverzekering.
  • De huurmap, een handige opbergmap om allerhande papieren over je huurwoning in te bewaren.
  • Bij aanvang van het huurcontract het intern huurreglement
  • De ZieZo-brochure; een handig boekje rond de verantwoordelijkheden van onderhouds- en herstellingswerken. Wat kan, mag, moet?

Daarenboven doet het SVK, voor de huurders die ervoor in aanmerking komen, volgende aanvragen:

Vlaamse huursubsidie en installatiepremie 

Zo wordt de te betalen huurprijs draaglijker.

Meer over de huursubsidie.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders 

Huurders die twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid of een oorlogsinvalide in het gezin hebben, kunnen aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing

Meer over deze vermindering van de onroerende voorheffing

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation