Kan ik levenslang een SVK-woning huren?

Neen.  Dit kan een sociaal verhuurkantoor niet garanderen.  Aangezien het SVK geen woningen in eigendom heeft, maar zelf de woning huurt bij een eigenaar, kan er nooit garantie worden gegeven dat het huurcontract voor de rest van je leven zal duren.  Wel wordt er bij het afsluiten van een hoofdhuurcontract tussen het SVK en de eigenaar een redelijke woonzekerheid afgesproken.
Schrijf je daarom in op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij zoals MBV en/of Volkshaard, waar je wel levenslang een woning kan huren (op voorwaarde dat je je huurdersverplichtingen nakomt).  

Mag ik een OCMW-waarborg gebruiken voor een SVK-woning?

Zeker en vast.  Er dient een huurwaarborg te worden voorzien bij aanvang van het huurcontract.  Kan je die niet zelf betalen, dan kan je terecht bij het OCMW om een huurwaarborg aan te vragen of bij het Vlaams Woningfonds voor een huurwaarborglening. Je huurbegeleider helpt je daarbij graag. 
 

Ik verhuis naar een andere woning, wat moet ik doen?

Als je verhuist moet je je huurovereenkomst met het SVK beëindigen.  Je kan dit op elk moment doen, maar dient wel rekening te houden met een opzeggingstermijn van 3 maanden.  (vb. Als je in augustus je huurovereenkomst beëindigt, gaat de opzeggingsperiode in vanaf 1 september voor 3 maanden.  Hierdoor zal eind november je huurovereenkomst stoppen.)  
Je bent tot op het einde van je huurcontract verplicht om de huur te betalen en de woning (en eventueel tuin) goed te onderhouden, dus ook tijdens de opzeggingstermijn.
Om een huurovereenkomst te beëindigen moet je het SVK een aangetekende brief versturen waarin je meedeelt dat je je huurcontract stopzet.  Als je contact opneemt met het SVK, stelt de huurbegeleider een brief voor je op, die je dan enkel nog hoeft te ondertekenen.
Op het einde van het huurcontract heb je enkele verplichtingen zoals het ruimen van de beerput, onderhouden van een verwarmingsketel, vegen van een schoorsteen (indien deze zaken aanwezig zijn in je woning).  
 

Ik ontvang papieren voor het aanvragen van een huurpremie, wat moet ik doen?

De huurpremie is een financiële tegemoetkoming die kan aangevraagd worden als je minstens 4 jaar bent ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar je woont.  Neem contact op met het SVK als je hiervoor in aanmerking komt. Als SVK-huurder geniet je vaak al een huursubsidie en je kan niet beide tegelijk krijgen. Je huurpremie zal automatisch de nieuwe huursubsidie voor SVK-huurders worden. 

Mag ik een huisdier hebben in mijn woning?

Het antwoord op deze vraag is in eerste instantie afhankelijk van het type woning. Wanneer het een huis met tuin of koer betreft wordt daarvan zelden een probleem gemaakt.  Ook op een appartement worden kleinere huisdieren vaak toegelaten.  Het is steeds de eigenaar die de eindbeslissing maakt. Wanneer deze beslist geen huisdieren toe te laten wordt dat besluit gerespecteerd en omgezet in een verbod dieren te houden in de woning.
 

Mag ik de woning zelf opknappen?

Kleine werken kunnen en mogen door de huurder worden uitgevoerd.  Dit steeds na een overleg met, en toestemming door, het SVK.  Onder kleine werken worden klussen als schilderen verstaan.  De kosten die deze werken met zich meebrengen komen op de schouders van de huurder terecht omdat ze niet noodzakelijk zijn om de woonst leefbaar te houden of maken.  Je bent bijvoorbeeld vrij om te schilderen, gordijnen op te hangen, kaders aan de muur te hangen en dergelijke.  Schilder je echter in donkere of felle kleuren, zal het SVK bij het verlaten van de woning vragen om het in oorspronkelijke staat te herstellen.  In sommige gevallen kan het SVK verbieden de voorgestelde werken uit te voeren (vb. een bloempot ophangen aan de voorgevel waarbij een gat wordt geboord in de buitenmuur).  De reden daarvoor zal steeds aan de huurder kenbaar worden gemaakt.  Voor het aanpassen van structurele zaken in de woning, is er toestemming nodig van de eigenaar. We verwijzen hiervoor graag naar de ZieZo-brochure
 

Kan het klusjesteam mij helpen bij mijn verhuis?

Om te verhuizen doe je best beroep op familie en/of vrienden.  Je kan ook informeren bij je OCMW in welke mate zij hulp kunnen bieden.  De SVK-klusjesploeg kan, onder bepaalde voorwaarden, helpen met je verhuis.  Hiervoor wordt een vergoeding aangerekend.  Als de klusjesploeg dit niet kan opnemen, dan dien je een verhuisfirma in te schakelen.
 

Heb je financiële problemen?

Neem dan contact op met het SVK.  Wij zijn er om je te ondersteunen.  Je kan ook terecht bij het OCMW van je gemeente of bij het CAW.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation