Voordelen:

Garanties 

Doordat het sociaal verhuurkantoor alle huurdersverplichtingen op zich neemt, garanderen wij u een stipte betaling van de huur.  U geniet gegarandeerde huuropbrengsten, ook als de woning even leeg komt te staan of als de onderhuurder niet betaalt.

U krijgt de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt, rekening houdend met de normale slijtage.  Alle huurders worden namelijk begeleid in hun wonen, waardoor de garantie op een goed onderhouden woning stijgt.

Geen administratieve rompslomp

Het SVK neemt de administratieve zaken, zoals opmaak huurcontract, gedetailleerde plaatsbeschrijving, de registratie daarvan, overname van energielevering,… op zich.

Geen risico's

U vermijdt langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing. 

Geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures.  Bij problemen met huurders onderneemt het SVK alle nodige (gerechtelijke) stappen naar de huurder toe.

Klusjesteam

Als er zich kleine herstellings- of opfrissingswerken aandienen in de woning heeft SVK Meetjesland een klusjesteam ter beschikking.  Hiervoor worden geen werkuren aangerekend.

Premies

U opent het recht op bijkomende premies bij renovatie, verbeterings en/of aanpassingswerken.  U kunt aanspraak maken op de verbeteringspremie van het Vlaams Gewest of de Vlaamse Renovatiepremie.  Daarnaast is er een substantiële belastingvermindering voorzien van 45% bij bepaalde werken.

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Voor eigenaren die verhuren via een sociaal verhuurkantoor is er een verlaagd tarief onroerende voorheffing. Op dit ogenblik betalen alle woningeigenaars jaarlijks 2,5% onroerende voorheffing (OV) op het KI aan het Vlaamse Gewest (daarnaast gaat er ook nog een percentage naar de provincie en de gemeente); eigenaars die aan een SVK verhuren betalen slechts 1,6 % OV.

De vermindering van 2.5% naar 1.6% geeft op de te betalen onroerende voorheffing een korting van 36% op de totale te betalen belasting.

Professionele partner 

Aan het SVK verhuurt u binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet. 

De SVK’s zijn onderlegd in begeleiding en in de huurwetgeving. Grondig opgeleide en ervaren werknemers begeleiden de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en hun plichten als huurder. Onze medewerkers gaan geregeld op huisbezoek.

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation