Voordelen:

Garanties 

Doordat het sociaal verhuurkantoor alle huurdersverplichtingen op zich neemt, garanderen wij u een stipte betaling van de huur.  U geniet gegarandeerde huuropbrengsten, ook als de woning even leeg komt te staan of als de onderhuurder niet betaalt.
 

U krijgt de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt, rekening houdend met de normale slijtage.  Alle huurders worden namelijk begeleid in hun wonen, waardoor de garantie op een goed onderhouden woning stijgt.

 

Geen administratieve rompslomp

Het SVK neemt de administratieve zaken, zoals opmaak huurcontract, gedetailleerde plaatsbeschrijving, de registratie daarvan, overname van energielevering,… op zich.

 

Geen risico's

U vermijdt langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing. 

Geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures.  Bij problemen met huurders onderneemt het SVK alle nodige (gerechtelijke) stappen naar de huurder toe.
 
 

Klusjesteam

Als er zich kleine herstellings- of opfrissingswerken aandienen in de woning heeft SVK Meetjesland een klusjesteam ter beschikking.  Hiervoor worden geen werkuren aangerekend.

 

Premies

U opent het recht op bijkomende premies bij renovatie, verbeterings en/of aanpassingswerken.  U kan aanspraak maken op de overkoepelende renovatiepremie van het Vlaams Gewest of beroep doen op verhoogde premies voor sociale energie-efficiëntieprojecten, zoals dak- en spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. 

 

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Eigenaars die verhuren aan een SVK  genieten een verlaagd tarief onroerende voorheffing: ze betalen slechts 2,4% in de plaats van het standaardtarief van 3,97%. Woningen die op 1 januari van een bepaald jaar aan verhuurd zijn, komen in aanmerking voor het verlaagde tarief in datzelfde jaar.

 

Professionele partner 

Aan het SVK verhuurt u binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet of vanaf 1 januari 2019 volgens het Vlaams Woninghuurdecreet. 

De SVK’s zijn onderlegd in begeleiding en in de huurwetgeving. Grondig opgeleide en ervaren werknemers begeleiden de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en hun plichten als huurder. Onze medewerkers gaan geregeld op huisbezoek.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation