SVK Meetjesland huurt woningen, appartementen en studio’s op de private huurmarkt. Niet om er zelf in te gaan wonen, maar wij verhuren deze onder, na eventuele opfrissingwerken, aan woonbehoeftige gezinnen en personen die zijn ingeschreven op de wachtlijst. 

Een formule met stevige voordelen en een mooie dienstverlening

  • Het sociaal verhuurkantoor huurt van de eigenaar en is verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.  Hierdoor is een stipte betaling van de huur gegarandeerd gedurende de 9-jarige duur van het huurcontract (ook bij leegstand of wanbetaling van de onderhuurder aan het SVK).  Het SVK zorgt ook voor een goed onderhouden woning bij het einde van het huurcontract. 
  • SVK Meetjesland neemt de administratieve beslommeringen op zich: vinden van een huurder, opmaak van het huurcontract, opmaak van de plaatsbeschrijving, registratie, overname van gas, elektriciteit en water, afsluiten brandverzekering huurdersaansprakelijkheid,…
  • Het SVK biedt de huurders een huurbegeleiding aan, waarbij zij bijgestaan worden in hun rechten én plichten als huurder door middel van regelmatige huisbezoeken en administratieve ondersteuning. 
  • SVK Meetjesland heeft een eigen klusjesploeg in dienst die herstellingen en opfriswerken kan uitvoeren, waarbij nauwgezet de huurwetgeving wordt gevolgd.

Als er in de woning grote renovatiewerken of aanpassingen dienen te gebeuren, kan de eigenaar voorafgaandelijk aan de verhuring, de woning renoveren, verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.  SVK Meetjesland kan worden aangesproken om u hierin te ondersteunen, door bijvoorbeeld het doorgeven van contactgegevens van aannemers, verlenen van advies,…

Bovendien kan u, wanneer u een woning na renovatie verhuurt via het sociaal verhuurkantoor, beroep doen op een aantal bijkomende premies, waarbij wij u graag helpen bij het vervolledigen van het aanvraagdossier en het indienen van de premieaanvragen.

Kortom, u werkt samen met een professionele partner, waarbij u als eigenaar de voordelen en zekerheden, vervat in de woninghuurwet, behoudt. 

In ruil hiervoor vraagt het SVK

  • Een billijke huurprijs (lager dan de marktprijs).  Een richthuurprijs kan bepaald worden na bezichtiging van de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met ligging van de woning, aantal slaapkamers, comfort van het pand (centrale verwarming, isolatie,…), eventuele aanwezigheid van een tuin of garage,...
  • Een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).  Decretaal bepaalt de Vlaamse Wooncode aan welke minimale normen elke zelfstandige woning in Vlaanderen moet voldoen.  Benieuwd naar deze normen? Bekijk de folder.
  • Een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de kandidaat-huurder.  SVK Meetjesland vraagt een (hoofd)huurcontract van 9 jaar. De opzegmogelijkheden van de hoofdhuurcontracten bij SVK Meetjesland vzw zijn standaard uitgesloten.  Dit betekent dat de eigenaar het 9-jarig huurcontract niet kan beëindigen. Nadien kan bij een verlenging per 3-jaarlijkse periode opgezegd worden.  Eventueel kan, na bespreking, de opzegmogelijkheid voor eigen gebruik voorzien worden. Deze wordt evenwel ook beperkt per 3-jaarlijkse periode.
 

Het Sociaal Verhuurkantoor in beeld: Promotiefilm SVK

Gerust verhuren en tegelijk maatschappelijk je steentje bijdragen?

Dat kan via het Sociaal Verhuurkantoor. Ontdek de vele voordelen in deze video!

https://youtu.be/f0hqpaPB3Uw

Lees ook het artikel over de nood aan nieuwe woningen: https://bit.ly/3mlcAbb

#svk #sociaal #verhuurkantoor #huurpunt #betaalbaarwonen #kwalitatiefwonen #wonen #verhuurgerust

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation