Wat als ik mijn woning die verhuurd is via het SVK, wens te verkopen? 

Dat kan.  Het huurcontract gaat gewoon mee met de koper/nieuwe eigenaar.  Deze kan het huis als investeringswoning beschouwen.  Er dient verder rekening gehouden te worden met alle bepalingen van het huurcontract.  
 

Kan ik als vennootschap of vereniging een pand verhuren via het SVK? 

Jazeker!  Om van de meeste premies en fiscale voordelen te kunnen genieten, wordt echter wel een particulier persoon vereist.
 

Mijn woning is al verhuurd, kan ik deze verhuring overlaten aan het SVK? 

Neen, het SVK kan geen zittende huurders overnemen omdat wij rekening dienen te houden met een specifiek, sociaal toewijssysteem. 
 

Kan ik een renovatiepremie genieten als ik voor mijn eigen woning al een premie toegekend kreeg? 

Dat kan! Voor elke woning die verhuurd wordt via het sociaal verhuurkantoor opent u het recht op de premies. 
 

Geef ik mijn woning dan volledig uit handen wanneer ik verhuur via het SVK?

Neen. U behoudt eigenlijk alle rechten en plichten als verhuurder als mocht u verhuren op de private markt.  Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de woning jaarlijks te bezoeken, evenwel na het maken van een afspraak via het SVK. 
 

Wat als mijn woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen? 

Van rechtswege kan een SVK enkel woningen huren en verhuren die voldoen aan de huidige woon-, kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. 
Als SVK kunnen wij u er wel in ondersteunen om de woning opnieuw conform te maken.  Zo kunnen wij u advies verlenen over renovatie- of verbeteringswerken, contactgegevens doorgeven, eventueel offertes opvragen of kan bij klussen of afwerking het SVK-klusjesteam de handen uit de mouwen steken.  Bovendien gaan we na waarvoor u premies kan genieten.  Elke situatie is bespreekbaar! 

 

Hoeveel commissieloon of percentage op de huur vraagt het SVK om een pand te verhuren? 

Helemaal geen!  Omdat SVK Meetjesland erkend en gesubsidieerd is door de Vlaamse overheid kunnen wij een gratis dienstverlening bieden. 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation