Verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen werd in 2021 uitgebreid tot het gehele Belgische grondgebied.

Een bouwheer die op eenzelfde kadastraal perceel een gebouw sloopt en een woning bouwt om er zelf in te gaan wonen, of om te verhuren aan een SVK, kan onder voorwaarden slopen en bouwen aan 6% btw.

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om heropgebouwde woningen die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².

Het heropgebouwde gebouw dient, na de uitvoering van de werken, door de bouwheer minimum 15 jaar verhuurd te worden aan een sociaal verhuurkantoor als woning. Ook als koper (natuurlijke en rechtspersonen) van de heropgebouwde woning(en) kan u van het voordelig btw-tarief genieten waneer verhuurd wordt aan of via een sociaal verhuurkantoor.

De mogelijkheid om van het verlaagde tarief te genieten is beperkt in de tijd. Het verlaagde tarief kan alleen worden toegepast op die handelingen waarvoor de verschuldigde belasting opeisbaar is geworden in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

De bouwheer dient aan een aantal administratieve verplichtingen te voldoen (daaronder tellen we ook de verplichtingen waartoe de bouwheer de dienstverrichters zal moeten aanzetten ze te vervullen).

Alle info en verdere voorwaarden, alsook de praktische aanvraagmodaliteiten kan u terugvinden op de website van FOD Financiën. Bekijk daarbij zeker de veelgestelde vragen over deze nieuwe maatregel.
 

Voor de nieuw heropgebouwde woningen handteert SVK Meetjesland de richthuurprijzen en verwachtingen voor nieuwbouw

 

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie 

Onder de voorwaarden zoals hierboven omschreven moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. Particulieren in het Vlaamse gewest kunnen alsnog beroep doen op een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie. 

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is verlengd tot eind 2022. Voor aanvragen van omgevingsvergunning in 2020 bedraagt tot de sloop- en heropbouwpremie 7500 euro. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro.

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie moet u een  verklaring  op  eer indienen,  waarin u vermeld dat  u  op basis  van  de federale  btw-wetgeving  voor dit bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend heeft of zal indienen.

Voor aanvragen omgevingsvergunning in 2021 en 2022 is deze premie dus niet cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving.

Deze premie staat los van eventuele verhuur via het SVK; alle informatie daarover en aanvragen kan u terugvinden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation