Uw woning, appartement of studio na renovatie verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw, kan heel wat financiële voordelen opleveren. Volgende premies zijn specifiek voorzien voor eigenaren die hun woning na werkzaamheden verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor.

Het SVK beschikt over alle nodige aanvraagformulieren en helpt u hierbij graag om de premieaanvragen te vervolledigen, u hierin administratief te ondersteunen en dient het aanvraagdossier zelfs voor u in.

 

Vlaamse Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een woning van minstens 25 jaar oud willen renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief BTW). 

Het maximumbedrag van de premie ligt  vast op 10 000 euro.

Meer over de Vlaamse Renovatiepremie.

 

Vlaamse Verbeteringspremie 

Het kan zijn dat uw woning op een gegeven moment, ook tijdens de verhuring, niet meer aan de normen beantwoordt: de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, het dak is aan een herstelbeurt toe...

Als u dan werkzaamheden uitvoert waarbij de investeringskost het vereiste minimumbedrag van 2 500  euro voor de renovatiepremie niet haalt, komt u mogelijks in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid.  U dient hiervoor te voldoen aan een aantal voorwaarden, onder meer wat betreft uw inkomen en wat betreft de woning. 

Meer over de Verbeterings- en/of Aanpassingspremie. 

 

Sociale isolatieprojecten (dak, muur, glas)

De Vlaamse overheid wil huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor: sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. Hij maakt afspraken met de huurder en maakt bijvoorbeeld offertes op.  De projectpromotor voert de isolatiewerken zelf uit of stelt een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder heeft men er dus nauwelijks werk aan.

Wanneer de premie, die de projectpromotor krijgt, niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan krijgt de eigenaar een aparte factuur met het restsaldo.

SVK Meetjesland ging een samenwerking aan met projectpromotor Wooncentrum Meetjesland om het dakisolatieproject op te volgen.  

Meer over de Sociale isolatieprojecten

 

Belastingvermindering bij renovatiewerken

Deze belastingvermindering bedraagt in totaal 45 % van de door de verhuurder gedane kosten. Ze wordt toegekend ten belope van 5 % per jaar gedurende 9 jaar, wat de normale looptijd van een huurcontract is. De belastingvermindering wordt dus gespreid over 9 jaar, met telkens een geïndexeerd maximum per jaar.

Om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering in het kader van de personenbelasting (dus niet vennootschapsbelasting), moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Er is geen enkel bezwaar om de renovatiekosten die worden ingebracht voor de Vlaamse renovatiepremie tevens in te brengen voor de belastingvermindering!

Meer over deze belastingvermindering.

 

Gemeentelijke premies

De verschillende gemeentes in het Meetjesland bieden vaak bijkomende premies aan, die combineerbaar of aanvullend zijn met de Vlaamse en federale premies. Deze premies zijn evenwel in elke gemeente verschillend.

Voor een actuele stand van zaken i.v.m. gemeentelijke premies neemt u het best contact op met de dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening van de gemeente waar de woning is gelegen.  U kan ook terecht bij een SVK-medewerker of een medewerker van Woonwijzer Meetjesland voor verdere informatie.

 

Premies en voordelen voor energiebesparende investeringen

Wie investeert in energiebesparing wordt beloond met heel wat premies van de netbeheerder.  

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation