Uw woning, appartement of studio na renovatie verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw, kan heel wat financiële voordelen opleveren. Volgende premies zijn specifiek voorzien voor eigenaren die hun woning na werkzaamheden verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor.

Het SVK beschikt over alle nodige aanvraagformulieren en helpt u hierbij graag om de premieaanvragen te vervolledigen, u hierin administratief te ondersteunen en dient het aanvraagdossier zelfs voor u in.

 

Vlaamse Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief BTW). 

Het maximumbedrag van de premie ligt  vast op 10 000 euro.

Meer over de Vlaamse Renovatiepremie.

 

De huur- en isolatiepremie 

Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en de Vlaamse overheid verhuurders aan kwetsbare klanten extra motiveren om hun huurwoningen energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming omvat sterk verhoogde premies (20 €/m² voor dak; 85 €/m² voor beglazing; 12 €/m² voor spouwmuren) én renovatiebegeleiding door een projectpromotor.

Op die manier voldoet de verhuurder aan de verplichtingen uit de Vlaamse Wooncode. Voor de huurder stijgt het comfort van de woning, terwijl de energiefactuur daalt.

Meer informatie vind je op www.huurenisolatiepremie.be.

 

Gemeentelijke premies

De verschillende gemeentes in het Meetjesland bieden vaak bijkomende premies aan, die combineerbaar of aanvullend zijn met de Vlaamse en federale premies. Deze premies zijn evenwel in elke gemeente verschillend.

Voor een actuele stand van zaken i.v.m. gemeentelijke premies neemt u het best contact op met de dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening van de gemeente waar de woning is gelegen.  U kan ook terecht bij een SVK-medewerker of een medewerker van Woonwijzer Meetjesland voor verdere informatie.

 

Premies en voordelen voor energiebesparende investeringen

Wie investeert in energiebesparing wordt beloond met heel wat premies van de netbeheerder.  Deze premies kunnen vaak nog gecombineerd worden met bijvoorbeeld de renovatiepremie. 

 

Premie voor de vervanging van kachel (hout, kolen) en open haard

De Vlaamse Regering kent een premie tot 1000 euro toe voor het vervangen van oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen. Je kan de premie aanvragen als je je hout- of steenkoolkachel of open haard vervangt door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’.  ​Voor eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK is de premie hoger.

 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation