Verlaagd btw-tarief nieuwbouwwoningen die sociaal verhuurd worden 

Op 1 januari 2017 wijzigde de btw-wetgeving. Er is nu een verlaagd tarief voor woningen die ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in de plaats van 21% voor de aankoop, bouw, renovatie, onderhoud, ... van woningen die onder meer verhuurd worden aan een SVK. 
Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht, ...

Voorwaarden: 15 jaar
De woning moet voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Er moet dus een huurcontract van ten minste 15 jaar afgesloten worden tussen de verhuurder en uw sociaal verhuurkantoor.

Alleen de werken aan de eigenlijke woning komen in aanmerking dus geen bebouwingswerken, tuinaanleg en de oprichting van afsluitingen.

Praktisch: indienen bij btw-kantoor
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de verhuurder vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik dat de verhuurder facturen moet betalen):

  • een verklaring indienen bij het btw-kantoor over de bestemming van de betrokken woning(en)
  • binnen de maand na de ondertekening, het huurcontract met uw SVK voorleggen aan het btw-kantoor.


Vroegtijdige beëindiging van het hoofdhuurcontract 
Zegt de verhuurder het hoofdhuurcontract op tijdens de termijn van 15 jaar? Dan moet de btw-plichtige binnen de maand hiervan aangifte doen bij het btw-kantoor en het genoten voordeel terugbetalen voor de resterende termijn van het huurcontract.

Lopende werven 
Woningen die nu al in aanbouw zijn, komen niet in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief - althans niet voor de werken die voor 1 januari 2017 werden gefactureerd. Werken die gefactureerd worden na 1 januari 2017 komen wel in aanmerking, als de bovenstaande praktische formaliteiten in orde zijn.

Wettekst
U leest alle details in de volledige wettekst (pdf - 106 kB).
 

SVK Pro

SVK Pro is een decreet die de samenwerking tussen investeerders / professionele ontwikkelaars / private eigenaars en sociale verhuurkantoren reguleert.  Via SVK Pro wil men private partijen stimuleren om woningen te bouwen (waarbij men het verlaagd BTW-tarief kan genieten) die ze voor een periode van 18 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Investeerders en verhuurders krijgen meer zekerheid op het gebied van huurinkomsten en huurzekerheid.  

Meer info vindt u terug op de website van VMSW: https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Informatie-voor-privé-initiatiefnemers/SVK-Pro 

Momenteel is een proefproject lopende.  SVK Meetjesland tekende in bij het proefproject van SVK Pro voor het grondgebied van Eeklo.

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation