Verlaagd btw-tarief nieuwbouwwoningen die sociaal verhuurd worden 

Op 1 januari 2017 wijzigde de btw-wetgeving. Er is nu een verlaagd tarief voor woningen die ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in de plaats van 21% voor de aankoop, bouw, renovatie, onderhoud, ... van woningen die onder meer verhuurd worden aan een SVK. 
Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht, ...

Voorwaarden: 15 jaar
De woning moet voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Er moet dus een huurcontract van ten minste 15 jaar afgesloten worden tussen de verhuurder en uw sociaal verhuurkantoor.

Alleen de werken aan de eigenlijke woning komen in aanmerking dus geen bebouwingswerken, tuinaanleg en de oprichting van afsluitingen.

Praktisch: indienen bij btw-kantoor
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de verhuurder vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik dat de verhuurder facturen moet betalen):

  • een verklaring indienen bij het btw-kantoor, waarin de investeerder bevestigt dat de woning of het woningcomplex bestemd is om verhuurd te worden aan een SVK
  • aan de aannemer (die voor de investeerder de woningen zal bouwen, in geval de investeerder optreedt als bouwheer van de woningen) of aan de verkoper (die de woningen verkoopt aan de investeerder, in geval dat de investeerder niet optreedt als bouwheer van de woningen, maar wel als koper, bv; op plan) een kopie van die verklaring bezorgen. Dat is belangrijk want het doel van deze regeling is net dat de investeerder 12% btw in de plaats van 21% betaalt voor de bouw of de aankoop van de woning(en).
  • binnen de maand na de ondertekening van het huurcontract, een eensluidend verklaard afschrift van het huurcontract met het SVK bezorgen aan het btw-controlekantoor.

De bedoeling van het voorleggen aan het btw-controlekantoor van het huurcontract met het SVK door de investeerder is de bevestiging dat de woningen effectief zullen verhuurd worden aan een organisatie (in dit geval een SVK) die wordt vermeld in de lijst van organisaties die vermeld worden in het betrokken artikel van de btw-wetgeving.


Vroegtijdige beëindiging van het hoofdhuurcontract 
Zegt de verhuurder het hoofdhuurcontract op tijdens de termijn van 15 jaar? Dan moet de btw-plichtige binnen de maand hiervan aangifte doen bij het btw-kantoor en het genoten voordeel terugbetalen voor de resterende termijn van het huurcontract.

Lopende werven 
Woningen die al in aanbouw zijn, komen niet in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief voor de werken die voor 1 januari 2017 werden gefactureerd. Werken die gefactureerd worden na 1 januari 2017 komen wel in aanmerking, als de bovenstaande praktische formaliteiten in orde zijn.

Wettekst
U leest alle details in de volledige wettekst (pdf - 106 kB).
 

SVK Pro

Lancering nieuwe procedure: samenwerking met sociale verhuurkantoren 

Op 1 december 2020 lanceerde de VMSW de procedure SVK Pro 2020 naar private initiatiefnemers. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

28 SVK’s waarvan het werkgebied verspreid is over heel Vlaanderen, stapten in deze procedure in. U vindt deze SVK’s en (het deel van) hun werkgebied waarmee ze deelnemen op de website van de VMSW.

Hoe verloopt SVK Pro?  
De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. Zij bezorgden hiervoor een lastgeving en een ingevulde indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven zij aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …

Kandideren kon tot en met 1 februari 2021. De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigen we geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s. 

Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK kan met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op de concrete wensen. In deze fase kan eventueel nog een afwijking van de behoeftebepaling die het SVK eerder aan de VMSW bezorgde. 

Op basis van objectieve criteria stelt het SVK een rangschikking op van de onderhandelde voorstellen. Ten slotte kan er met de geselecteerde initiatiefnemer(s) een overeenkomst gesloten worden.

Waarom is SVK Pro interessant voor u?
SVK Pro biedt verschillende voordelen voor het SVK en de private initiatiefnemer(s). Wat zijn de voordelen voor u?

  • Gewaarborgd rendement

Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).

  • Verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De VMSW treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. 

  • Algemene voordelen van sociaal verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garandeert het SVK u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing… U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.

Doet u mee?
Hebt u zich kandidaat gesteld voor SVK Pro 2020? VMSW zal u contacteren om u te informeren als uw kandidaatstelling werd aanvaard.  Indien u een positief antwoord krijgt, zal u gevraagd worden om een voorstel in te dienen. 

Meer informatie?
De VMSW organiseerde digitale infosessies voor geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers. De vragen die gesteld werden en bijhorende antwoorden publiceert VMSW nadien op de website. 
Meer informatie vindt u op de website van de VMSW.


Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kan u terecht op onze website of bij svkpro@vmsw.be

 

Verwachtingen nieuwbouw

•Maximum 20 woonentiteiten per site,
  - Geen mix met private panden
  - Bij groot aantal panden voorkeur voor aparte ingangen en bergingen en met gespreide oplevering
•Typologie:
  - Geen studio
  - Mix, grootste vraag naar 2 slaapkamers
•Vereisten:
  - Minimaal voldoen aan woningkwaliteitscharter 2014
  - Bij panden met 1 slaapkamer is deze slaapkamer minimaal 10m²
•Afwerking:
  - Keuken met dampkap, kookvuur en oven
     indien geen koelkast, wel plaats en stopcontact voorzien
     voldoende kast- en werkruimte tov bezettingsnorm
  - Badkamer: meubel met lavabo en onder- of bovenkast, spatarme verlichtingsarmatuur plaatsen
  - Voldoende stopcontacten voorzien per ruimte
  - Plaats, aansluiting en afvoer voorzien voor wasmachine en ruimte + stopcontact voor droogkast
  - Verlichting + armaturen voorzien in gemeenschappelijke delen (binnen en buiten)
  - Voldoende berging, autostaanplaats en fietsenstalling met elektriciteitsaansluiting voorzien
  - Grondlaag wit wordt voorzien, volledig geschilderd op plafond en in gemeenschappelijke delen (indien van toepassing)
  - Terrassen/tuinen op het gelijkvloers worden volledig afgewerkt (omheining, eventueel gras, klinkers,...)

 

Richthuurprijzen nieuwbouw:

basisrichthuurprijzen appartement huis  
pand 1 slaapkamer    426,00 € 456,00 €  
pand 2 slaapkamers 476,00 € 507,00 €  
pand 3 slaapkamers 507,00 € 537,00 €  
pand 4 slaapkamers   552,00 €  
 
 
gemeenten extra
Assenede - Eeklo - Kaprijke - St-Laureins - Zelzate 0 €
Knesselare - Maldegem 8 €
Aalter - Wachtebeke 15 €
 
comfortniveau extra 

 

oppervlakte

- minstens 2 slaapkamers >10m² 10 €
- vanaf 2 slaapkamers <8m² -5€
- leefruimte >28m² bij 1slpk, >32m² bij 2slpk of > 36m² 10 €

 

 

extra comfort

- woningkwaliteitcharter 2019 / SHM leidraad VMSW 5€ - 10€
- toestellen (koelkast, diepvries, vaatwas) 5€/toestel
- terras en/of tuin >10 of >20m² 5€ - 10€
-  carport / garage 5€ - 15€
- lift 10 €
- extra ruimte (bv. dressing, bureau, 2de berging) 10€/ruimte

energiezuinigheid

extra ingrepen (bv. zonnepanelen volgens opbrengst)  
 
voorzieningen in nabijheid extra
halte 'de Lijn'  5 €
station NMBS in gemeente 5 €
winkel(s) dagelijkse levensvoorzieningen 5 €
zorg (dokter, apotheker, kleuterschool en lager onderwijs) 5 €
 
 
indexeerbaar,
met maximum huurprijs ikv toekenning huursubsidie = 618,25€
 
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation