Historiek

Van opstart tot nu

De sociale verhuurkantoren zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij hun recht op wonen kunnen realiseren.  De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.

Het sociaal verhuurkantoor in het Meetjesland werd in 1994 opgericht in de schoot van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw, het huidige SOM.  Er werd toenadering gezocht tot de openbare besturen uit het Meetjesland, het CAW en de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in het Meetjesland. Deze netwerkvorming leidde tot de ondertekening van het samenwerkingsprotocol in 1996 door 8 OCMW-besturen, 6 gemeentebesturen, het CAW afdeling Eeklo en Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw.  In 1999 werd de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland opgericht.  De Algemene Vergadering bestaat in de huidige samenstelling uit vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins en Wachtebeke, van de OCMW-besturen van Aalter, Eeklo, Maldegem, Waarschoot, Sint-Laureins en Zelzate, 1 vertegenwoordiger van CAW Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo, 1 van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en 3 vertegenwoordigers van SOM vzw.  Uit deze algemene vergadering is een raad van bestuur verkozen.  

Vanaf 1999 werd de vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland gesubsidieerd door het Vlaams Gewest in het kader van het erkennings- en subsidiebesluit van de sociale verhuurkantoren.  Ook de aangesloten besturen betalen een financiële bijdrage.

 

Netwerk

Het SVK is een actieve partner in een lokaal woonbeleid en bouwt goede contacten uit met overheidsdiensten, welzijnsdiensten en diensten voor nutsvoorzieningen.  Goede contacten dragen bij tot een succesvol verloop van de huurovereenkomst.

SVK Meetjesland neemt deel aan het gemeentelijk woonoverleg in het werkingsgebied en heeft een intensieve samenwerking met de OCMW's van de aangesloten gemeentes en vele andere welzijnsorganisaties.

Een sociaal verhuurkantoor vind je niet alleen in het Meetjesland terug.  In Vlaanderen zijn er ongeveer 50 SVK's actief.  Deze erkende organisaties beheren samen bijna 8000 woningen.  

De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) staat in voor de algemene ondersteuning van de SVK's, het agentschap Wonen-Vlaanderen begeleidt de SVK's op vlak van woningkwaliteit en de vzw HUURpunt (federatie van SVK's) vertegenwoordigt hun belangenverdediging en werkgeversmaterie.

SVK Meetjesland is gehuisvestigd in de site de Meerling.  Daar deelt het SVK een groot kantoorgebouw met andere organisaties, namelijk SOM, Woonwijzer Meetjesland, Compaan, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation