Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw huurt woningen op de private huurmarkt en onderverhuurt deze, na eventuele opfrissingswerken, aan woonbehoeftigen die zijn ingeschreven op de wachtlijst.

SVK Meetjesland sluit huurcontracten af met de eigenaar voor een periode van 9 jaar of langer en verhuurt de woningen in beheer aan personen die het meest dringend op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatieve woning.

Daarenboven voorziet het SVK in huurbegeleiding aan de onderhuurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder.

Dit gebeurt onder de vorm van huisbezoeken, bewonersvergaderingen, administratieve ondersteuning, beantwoorden van vragen en/of opmerkingen. 
De SVK-huurders kunnen beroep doen op het SVK voor alles wat met hun woonsituatie te maken heeft.

 

Vacature

SVK Meetjesland heeft een vacature open gesteld voor de aanwerving van een voltijds onthaal- en administratief medewerker (contract onbepaalde duur).  U vindt de vacature hier terug.  Solliciteren kon tot en met 18 april.  De geslecteerde kandidaten worden spoedig gecontacteerd.

 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation